"Vi er forskellige, og det er faktisk ok."
“Vores forskelle skal møde hinanden - i kontakt."
"Som mennesker har vi mange identiteter - og én identitet behøver ikke udelukke en anden."
"Vi har alle en særlig tilknytning til Danmark. Men vi føler tilknytningen på mange forskellige måder."
"Alting starter med mig selv"
"Vi er alle ens, men på en meget forskellig måde. Det opdager man".
Previous
Next

Dialog på Tværs

 

Hjemmesiden er under udvikling. Derfor er der mange mangler. Vi takker for din forståelse. 

Dialog på Tværs vil gøre det nemmere for os at være sammen – på tværs af, at vi har forskellige kulturbaggrunde, på tværs af religion/ikke-religion, på tværs af alkohol/ikke-alkohol, på tværs af fordomme, racisme, racistkort og fastlåste billeder af hinanden. Vi skal transformere det, så at vi får en merværdi ud af at være sammen på tværs. 

Integration har i lang tid udelukkende handlet om “udlændinge, indvandrere, flygtninge, de tosprogede, anden generations-indvandrere” osv. Dialog på Tværs vil lade “integration” handle om, hvad der sker MELLEM majoritet og minoritet. Begge parter skal inddrages. Det er MØDET mellem os, der skal i fokus. 

Køb vores plakat “Fra dem og os til vi” og støt os.

Du kan bestille plakaten på info@dialogpaatvaers.dk
1 plakat 65 kr., 2 stk. 120 kr. Forsendelse og administration 75kr.

Aktiviteter for medlemmer

I Dialog på Tværs tilbyder og afholder vi mange forskellige aktiviteter, som skal forsøge at skabe et møde og en dialog på tværs af etnicitet, religion og kultur. Det er alt sammen noget, du kan blive en del af på den ene eller anden måde.

Bliv klogere

Her kan du læse vores blog, der indeholder en masse spændende viden og information om blandt andet forhistorien til Dialog på Tværs. Du kan også blive klogere på begrebet dialogisk integration og på, hvordan det hænger sammen med foreningen. 

Hvem er vi?

Vi er udelukkende frivillige i Dialog på Tværs. Vi er en pærevælling af nationaliteter: kenyansk, tyrkisk, dansk, afghansk mm. Det giver en god dynamik, hvor vi kan lære af hinanden og skabe møder på tværs. Læs mere om os her!

Kære ”danskere” – hvor er I henne?

Det er svært for os at få nok ”majoritetsdanskere” med. Tendensen er, at folk med minoritetsbaggrund straks forstår vigtigheden af foreningen, mens folk med majoritetsbaggrund ikke altid begriber det.

I vores observans er der ingen – hverken majoritet eller minoritet – der ikke har problematikker, når man skal være sammen på tværs.

Der er absolut ingen skam i at have fordomme eller have modstand på at skulle være mere sammen på tværs af kulturforskelle, hudfarve, etnicitet, religion osv. Det er naturligt, fordi at vi kan blive ramt på vores vante overbevisninger.

Det er bare vigtigt, at vi begynder at tale om det, og bliver klogere på, hvordan vi løser det.

Screenshot (331)


“Jeg troede slet ikke, at jeg havde fordomme over for folk med anden etnisk baggrund. Men det er blevet klart for mig, at det havde jeg i høj grad. Nu kan jeg gå på gaden og passere forbi folk med anden etnisk baggrund uden at kigge den anden vej. Det er befriende.” 

– Patrick Cassells

 

Events

Tak for uvurderlig støtte fra