Kilder/ophav

Udviklingen af dialogisk integration

Karen Nørskov har arbejdet med at udvikle konceptet ”dialogisk integration” i mange år. De første erfaringer opstod ved et tilfælde omkring år 2000 i en børnehave, som Karen Nørskov var leder af. Her kan du læse forhistorien. Disse erfaringer var så interessante, at hun ikke kunne slippe dem, men var nødt til at forfølge, undersøge og videreudvikle det.

Ideen har hele tiden været at tage udgangspunkt i praksis, og kombinere det med teori. Se fx testen https://www.interkulturel.com/test , som beskriver nogle af de første praksiserfaringer med at lykkes og mislykkes med dialogen.

Karen har drevet projekter, interne evalueringer, undervist og udgivet bøger, artikler samt et undervisningswebsite, som danner baggrund for implementeringen af dialogisk integration.

 

Udgivelser og projekter

Klik nedenfor for at få en oversigt over udgivelserne, der har været brugt i udviklingen af dialogisk integration. Derudover er der meget upubliceret materiale, som indgår i udviklingen af projekter, værktøjer og initiativer i dag.


Klik nedenfor for at se oversigt over projekter, der har dannet baggrund for praksisudviklingen af dialogisk integration.

Støtte og tak

Projekterne har kun været mulige at gennemføre via meget vigtig fondsstøtte fra lokale, regionale, statslige og private fonde, såsom Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Ville Heises legat, Tuborgfondet, Oak foundation, Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Dansk Folkeoplysnings Samråd og mange flere. Tusind tak!

Karens arbejde med dialogisk integration har over årene været støttet af fonde/puljer og af utrolig mange forskellige mennesker:

  • Forældre, pædagogisk personale og børn under de første års udvikling frem til 2005
  • Frivillige, der har skabt aktiviteterne gennem utallige diskussioner, møder og træning og bestyrelsesarbejde
  • ”Lønnet personale”, som altid leverede meget mere end de fik penge for.
  • Børn i folkeskolen, unge på uddannelser, skoler og klubber, som har medvirket aktivt under forestillinger/workshops og velvilligt stillet op til interviews og evaluering efterfølgende.

Et stort og varmt tak til alle!

En helt særlig tak går til:

  • Karen Nørskov som er grundlægger af Dialog på Tværs
  • Lars Uggerhøj for en kæmpe indsats som formand for VerdensBørn i 10 år
  • Ane Olesdatter, der siden 2011 har været central i forhold til at holde visionen og især væsentlig for at udvikle Into Action
  • FO-Aarhus ved Torben Drejer, der gav os nogle meget favorable vilkår at starte op på i 2016, og som har været helt afgørende for, at vi kunne stiftes som forening i 2019.

 

Copyright: Karen Nørskov