Bestyrelse

Sulekha Ibrahim, Formand

Sulekha er lidt af en blæksprutte, som hjælper med forskellige projekter i organisationen. Hun sidder primært som bestyrelsesmedlem og arbejder med sociale medier og kommunikation. Sulekha er nyuddannet cand.ling.merc med en interesse for kommunikation og sociale medier. 

”Jeg synes, at Dialog på Tværs er både et spændende og nødvendigt initiativ, som kan bringe os alle sammen tættere på hinanden – på tværs af vores forskelle. At være en del af Dialog på Tværs har givet mig rigtig meget, såsom et nyt syn på den måde vi omgås hinanden og mødet mellem os. I min optik laver Dialog på Tværs et vigtigt og lærerigt stykke arbejde, som vi alle sammen kan drage nytte af og bruge i vores dagligdag.”   

Sulekha er uddannet cand ling. merc. og er frivillig med kommunikation i Dialog på Tværs.

 

Lene Kühle, Næstformand

Lene Kühle er professor mso i religionssociologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Hendes forskning har fokus på de steder i samfundet, hvor religiøse og sekulære verdensopfattelser mødes og undertiden brydes. Hun er især kendt for sine undersøgelser af moskéer i Danmark, hvor hun bl.a. har udgivet bogen Danmarks Moskéer.

”Jeg er gået ind i Dialog På Tværs’ bestyrelse, fordi jeg synes det er vigtigt, at jeg som forsker engang imellem forlader mit kontor på universitetet og engagerer mig i det levende og levede liv. Sammenhængskraften i det danske samfund er ikke sikret en gang for alle, men skal skabes og genskabes hver eneste dag, der hvor folk, mødes og forholder sig til hinanden på godt og ondt. Jeg tror ikke, at ideer om hvordan man skaber det gode samfund alene kan udtænkes ved et skrivebord, men har brug for inspiration fra erfaringer med, hvad der sker når mennesker mødes. Dialog på Tværs er et spændende initiativ, hvor man skaber møder og dialog på tværs af de skel, som der ofte opstilles i samfundet”.

 

 

 

Ane Olesdatter, Kasserer

Ane er projektleder og spiller i forumteatergruppen Into Action. Hun er også facilitator af dialogcafeer og bestyrelsesmedlem. Derudover er hun med i planlægningen og udvikling af debatarrangementet TalkTime. Ane er uddannet socialpædagog.

”Jeg er med i Dialog på Tværd, fordi jeg ikke kan lade være. Det er i høj grad blevet en hjertesag for mig at være med til at skabe de her møder mellem mennesker. Og ikke mindst at se, hvordan det er med til at bryde de opsplitninger og misforståelser, der kan være mellem os.”

 

Shadman Salih

Shadman Salih, uddannet socialrådgiver og har cand.soc. i socialt arbejde. I 2017 besluttede han at grundlægge konsulentvirksomheden Sivitas, som understøtter kommunernes arbejde til at støtte børn og familier. Derudover er han meget optaget af integrationsbegrebet, som han har skrevet en del kronikker om. For hvad betyder integration, og hvordan afgøres det, om man er integreret eller ej? Er vellykket integration defineret ved, at man har tilegnet sig et nyt sprog? At man er kommet i arbejde? At man er startet på en uddannelse?

Han har tidligere været frivillig i bl.a. Det Blå Sted, Amnesty international, Røde Kors Integrations- afdeling og Muhabet.

“Jeg mener, at vi skal vi finde et alternativ til integrationsbegrebet. Jeg har valgt at være en del af DpT, fordi jeg mener, at mangfoldigheden har brug for alle i samfundet, der kan bidrage på forskellige måder. Jeg tror på, at teater og dialog mellem Ahmad og Peter kan være med til at gøre en forskel.”

 

 

 

Erik Exe Christophersen

Erik Exe Christoffersen, Mag. Art, 1978. Lektor på Institut for Kommunikation og Kultur (1982 -) og har undervist på Æstetik og Kultur og Dramaturgi i fag som Teatrets æstetik og Kultur, Teaterpraksis og Multimedial produktion.

Medvirkede som instruktør, dramatiker og skuespiller i Kabaretgruppen (1977-82) og Teater Akadenwa (1985-2005). Har blandt andet skrevet om Odin Teatret i Thebens syv porte (1986), Skuespillerens vandring (1989 og 1993) og Odin Teatret. Et dansk verdensteater (2012).

Har lavet videoerne På rejse med Odin Teatret, 1992 og Erobring af anderledeshed, 2015.

“Jeg har længe være inspireret af teatrets muligheder for at blande forskellige kulturelle og teatrale udtryk og derved skabe empati, fællesskab og interaktion på trods af de kulturelle forskelle som findes, og som også er vigtige at give udtryk for. Jeg håber således på at kunne bidrage med min egen faglighed og eventuelt på sigt inddrage mine dramaturgistuderende i arbejdet og i projekter til glæde både for dem og for Dialog på Tværs.”