Advisory Board

Henning Winther

Henning Winther har arbejdet med ledelse og strategisk udvikling i udsatte boligområder. Han har bred erfaring med samspillet mellem forskellige organisationers indsatser i udsatte boligområder og ikke mindst samspillet mellem fysiske forandringer og sociale indsatser. Han er uddannet Cand.it fra informationsvidenskab med en bachelorgrad i religion og filosofi og har masteruddannelse i ledelse.

”Jeg deltager i Dialog På Tværs’ advisory board, fordi den sociale sammenhængskraft er vigtig i en målstyret verden, hvor de mere uhåndgribelige værdier nedprioriteres til fordel for kortsigtede gevinster. Dialog på Tværs rummer nogle værktøjer, som kan skabe en konstruktiv dialog på tværs af religion, etnicitet og politisk overbevisning”.

 

Malene Fenger-Grøndahl 

Malene Fenger-Grøndahl (f. 1976) er freelance journalist, forfatter og foredragsholder. Hun er uddannet journalist med speciale i Mellemøsten og har i 20 år skrevet om Mellemøsten, integration, etniske minoriteter, kulturmøde og religion. Hun har skrevet og bidraget til en lang række fag-, rejse- og børnebøger om bl.a. Tyrkiet, Marokko, flygtninge i Danmark, muslimske kvinder, integration og romaer. Hun er fast tilknyttet P1, Kristeligt Dagblad, Netavisen Sameksistens og flere andre medier og arbejder desuden som forfatter og foredragsholder. 

“Jeg deltager i Dialog på Tværs’ advisory board, fordi jeg tror på, at foreningens aktiviteter, der kombinerer samtale, kulturelle aktiviteter og samvær baseret på reel åbenhed kan være med til at nedbryde barrierer både mellem mennesker og i den enkelte. Jeg håber, at jeg med min erfaring i at formidle nuancerne i menneskelivet kan bidrage med inspiration til at udvikle aktiviteterne, så de kan komme flere til gode”.

 

 

Carsten Borup

Carsten Borup er far til fire og morfar til fire og leder af et Frivilligcenter i Aarhus. Han er tidligere tømrer, voksenunderviser, daghøjskoleforstander, sundhedscenter leder og projektleder på mange socio-kulturelle initiativer. Er boligaktiv, har nyttehave, bestyrelsesaktiv i foreningen SPOR & Alternativet, foredragsholder og underviser.

”Jeg deltager i Advicory Board for I2A & DPT fordi jeres indsats er så vigtig og spændende og berigende og fordi kunsten og samtalen baner gode veje for demokratisk deltagelse og værdsættelse af forskellighed”.

 

Lars Uggerhøj
Lars Uggerhøj er professor i socialt arbejde ved Aalborg universitet. Før hans PhD og ansættelse på universitetet arbejdede han som socialrådgiver i Aarhus kommune. Han er optaget af borgernes erfaringer med mødet med offentlige systemer og deres mulighed for at medvirke i behandlingen af deres egne problemer. Han har tidligere forsket i udvikling af aktiviteter og socialt arbejde i boligområder. Han var i en årrække formand for bestyrelsen af Verdensbørn og involveret i udviklingen af foreningen.

”Når jeg deltager i Advisory Boardet, er det fordi jeg er optaget af sammenhængskraft i samfundet og af at alle borgere skal have lige rettigheder og værdi. Jeg tror på, at dialog mellem mennesker – det at man er lige så optaget af den andens mening som af sin egen – er grundlag for demokrati. Derudover tror jeg på, at kreative aktiviteter er en god brobygger. Jeg mener at jeg med mere end 45 års engagement i socialt arbejde, med erfaring i opbygning af flere typer organisationer kan bidrage til udviklingen af foreningen og aktiviteterne.”