Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Dråber af Dialog (Ny)

DRÅBER AF DIALOG – SPRED RINGE I VERDEN OMKRING DIG
Ønsker du at…
… styrke dine kompetencer i at arbejde med kulturmøder – både i professionelle og private sammenhænge?
… lære hvordan man gennem dialog kan transformere forskelligheder og konflikt til noget positivt?
… få kendskab og værktøjer til forskellige metoder til tværkulturel dialog fra eksperter på området?

Over tre lørdage inviterer vi i foreningen Dialog på Tværs til tre lærerige workshops om forskellige metoder og tilgange til dialog. Gennem oplæg fra eksperter på området og dertilhørende praktiske øvelser vil vi sammen dykke ned i, hvordan de forskellige metoder og tilgange kan give os en dybere forståelse af de forskelle og ligheder, som findes på tværs af kulturer. Vi vil samtidig udforske hvordan disse forskelle og ligheder kan vendes til en styrke og bidrage til en positiv udvikling.

Dråber af Dialog er for dig, der…
… har en professionel interesse i at skabe en bedre dialog på tværs af kulturelle forskelle
… har en personlig interesse i tværkulturelle møder

Dialogen på tværs af kultur, religion og etnicitet (og meget mere) vedrører os alle, og vi er derfor sikre på, at du vil opnå mange nye kompetencer og indsigter som du fremover kan bruge i dit liv – uanset hvem du er og hvad du laver!

Vi håber I vil være med!

WORKSHOPS
25. MARTS, kl. 10-16 (Folkestedet)
Deep Democracy: Dialog og konfliktløsning
Inkl. frokost, kaffe og te

22. APRIL, kl. 10-15 (Folkestedet)
4. JUNI, kl. 10-14 (Folkestedet)
Dialog på Tværs (v. Karen Nørskov): Dialogisk integration
Inkl. frokost, kaffe og te

20. MAJ, kl. 10-15 (FO-Byen)
Jørgen Bloch-Poulsen: Dialog og inddragelse
Inkl. frokost, kaffe og te