Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Lidt historie

LIdt historie og glimt fra tidligere

Det første frø til Into Action blev sået helt tilbage i 2006. På det tidspunkt var der en voksende mistillid og polarisering mellem majoritets- og minoritetsdanskere, – ”danskere” og ”indvandrere” i kraft af Muhammedkrisen. Hvordan kan de finde sammen på trods af mistillid, fordomme, usikkerhed mellem dem?  For at modvirke dette tog foreningen VerdensBørn (nu nedlagt) initiativ til et møde i Gellerupparken for at mødes og tale sammen om, hvordan man kunne fjerne dette. Et af forslagene var at starte en forumteatergruppe med en mikset gruppe unge og træne dem i at spille forumteater om dette problem.

VerdensBørn startede den første gruppe op, ForskelLighed i 2007 med støtte fra Integrationsministeriet. De spillede 15 forestillinger på ungdomsuddannelser, højskoler, beboerhuse m.m.. Gruppen blev herefter opløst.

Men i 2011 blev en ny gruppe startet op. Musikprogrammet, X-factor var blevet en landeplage på det tidspunkt og  tråd hertil kom gruppen til at hedde D-factor – D for dialog.

Her er et sjovt klip fra de første øvegange:

https://www.youtube.com/watch?v=oKQ1xZaoth0&fbclid=IwAR14nKjvcd5LZSDgcm2yZDG7fPZzjbsGIp9zdtdnMuLIxLJJQYq1IDpGvXY

Gruppen rejste rundt med forestillingen Fra ”dem og os” til ”vi””. De spillede ligeledes 15 forestillinger i beboerhuse, på skoler og efterskoler. 

Her ser vi D-factor på HTX i 2013:

https://www.youtube.com/watch?v=bvi2sJCzCqk 

D-factor holdt pause fra 2013-2016. I 2016 opsatte de en ny forumteaterforestilling Mahmoud og systemet. Denne forestilling var målrettet professionelle og havde premiere på en Ungekonference i Gellerup i november 2016. 

Se klip her fra TV2 Øst:

http://www.tv2oj.dk/nyheder/08-11-2016/1930/eksperterne-lyttede?autoplay=1#player.  

I 2017/2018 blev forestillingen Akavet og Anderledes opsat. Den var rettet mod unge på ungdomsuddannelser i Århus og omegn. Denne forestilling spillede vi frem til primo 2019.

I April 2019 tog vi hul på at lave vores nye forestilling med titlen Jeg kan ikke se dig…. Premieren var d. 23.11.2019. Læs mere om Jeg kan ikke se dig… her.