Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

TalkTime 2023


Storytelling, debat og musik – om at skabe bedre møder på tværs af etnicitet, religion, kultur.
6 storytellers med dansk og anden etnisk baggrund fortæller om fordomme, misforståelser, kejtethed, andetgørelse, racisme, fortabthed, tvivl, vrede, udfordringer – som er kommet op, når de skulle være sammen med folk med en anden baggrund, religion, kultur end deres egen.

De inviterer publikum til at bidrage med deres holdninger, erfaringer og løsninger på de dilemmaer, som de fortæller om. Gennem debat og den fælles samtale bliver vi sammen klogere.

Her er de temaer, som de kommer ind på

· Forkert og fremmedgjort
· Fordomme – og fortællinger om “de andre”
· Identitet – Er du dansker? Araber? Verdensborger? Eller noget midt imellem?
· Miskommunikation og overdreven hensyntagen.

TalkTime er relevant for især unge, men også andre aldre – med både dansk og anden etnisk baggrund. Det er for folk, der har en interesse og hjerte for at styrke vores evne til at reel inklusion og fællesskab – i et stadigt mere multietnisk samfund.

Ved at arbejde med de her emner, er der brikker, der falder på plads. Vi forstår os selv bedre i forhold til vores omverden. Det bliver nemmere at navigere – og undgå at gøre sig selv eller andre forkert.

Alle indslag bakkes op af New York komponist Carman Moore www.carmanmoore.com
Storytellers: Ane Olesdatter, Shukri Dahir, Samira Taha, Berit Skjernaa, Karen Nørskov.
Sara El-Khatib (fra ”Det Muslimer Taler Om”)
Musik mellem scener og debat ved ghanesiske Santrofi ved African Footprint. Instruktion og kunstnerisk ledelse: Lotte Arnsbjerg www.lottearnsbjerg.com
Dialogudvikling og ide: Karen Nørskov
Arrangør: Dialog på Tværs og MinoUng Aarhus.
Stor tak for støtte fra Aarhus kommune, BUPL, Tuborgfondet.


TID & STED
6. MAJ, kl. 14-17
Gellerupscenen
Gudrunsvej 78
8270 Brabrand