Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

TINGMØDE 8


TINGET
Emnet for dette TINGMØDE er under udvikling.

BLIV AKTØR PÅ AFTENEN
Hvis du gerne vil dele noget, som oplæg til debat, kan du medvirke som aktør. Som aktør kan du dele f.eks. en historie, en oplæsning, et argument eller lignende, som giver inspiration til samtalen. Vil du være aktør på aftenen, så skriv til: info@dialogpaatvaers.dk

HVAD ER TINGET?
TINGET er et online dialogforum, hvor vi sammen på tværs af kulturelle, etniske og religiøse forskelle stiller os selv en masse svære spørgsmål. På Tingmøder drøftes der aktuelle problematikker, der vedrører os alle. Her mødes forskellige mennesker for sammen at finde noget fælles og løsninger på vanskelige dilemmaer. TINGET er et sikkert forum, hvor ømtålelige spørgsmål bliver mødt med forstående svar.

Du er altid velkommen til at skrive til os på info@dialogpaatvaers.dk eller ringe til Jonas 42381248 eller Karen 60662855, hvis du har nogle spørgsmål til begivenheden.

 


DATO OG TIDSPUNKT
25. januar
19.00 – 21.00

STED
Mødet er online på Zoom. Vi sender dig et link i god tid.

TILMELDING
Skriv til info@dialogpaatvaers.dk

TINGET
Læs mere om TINGET her