Inspiration

Dialogisk integration handler om at skabe lige og gensidige møder på tværs – især mellem folk med dansk og anden etnisk baggrund.

”Lige” betyder, at for eksempel udseende, holdninger og oprindelse har samme gyldighed og værdi.

”Gensidig” betyder, at begge parter er involveret.

Når det sker, vil der helt naturligt være noget fælles mellem parterne, som træder frem. Forskellene, som for eksempel er noget kulturelt, udseende, hudfarve, holdninger, religion/ikke religion, etnicitet eller andet træder i baggrunden.

I stedet opdager man det fælles, såsom at være kvinde, elev på en skole, at have mistet et menneske man holder af, at være forælder eller andet. Vi bliver synlige for hinanden, som de mennesker vi er.

Det er svært at kalde sig færdiguddannet i at håndtere dialogen. Man kan altid lære nyt. Men ved at have bevidst fokus på dialogen, så kan man gøre en forskel, så at man selv og andre føler sig mødt og set, som den man er. 

 

Copyright: Karen Nørskov