Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Støt Dialog på Tværs

”Vi skal turde …”

Bogen er skrevet til dig, der gerne vil blive bedre til at være sammen med dem, der har en anden oprindelse og kulturbaggrund, end du selv har. Den handler om, hvordan vi kommer ud af ”dem og os” – især møntet på unge.

FOR UNDERVISERE, PÆDAGOGER, SOCIALARBEJDERE, VENLIGBOERE OSV.

Bogen er skrevet til de unge – både til dem med ”dansk” og med anden etnisk oprindelse. Men bogen er også rettet mod undervisere, pædagoger, socialrådgivere, socialarbejdere, venligboere, foreningsledere og andre, der agerer i multikulturelle møder..
At være god til at mikse på tværs handler om mere end at få det bedre med de mennesker, som man normalt ikke omgås med.
Unge med anden etnisk oprindelse bliver mere frisatte af fastlåste kategoriseringer som såkaldt ”indvandrer”. Det åbner op for en bredere identitetsdannelse, så at de nemmere bliver en aktiv del i det danske samfund. For såvel ”danske” unge som unge med anden etnisk oprindelse styrkes deres evne til at krydse grænser og indgå i forskellige sammenhænge. Det er vigtige kompetencer i en globaliseret verden.

Bogen kan bruges både til miksede og homogene grupper af unge med etnisk majoritets- og minoritetsbaggrund.

Den egner sig til undervisning, debatter og samtalefora i udskolingen i folkeskolen, på gymnasiet, på SOSU-uddannelsen, pædagogstudiet, læreruddannelsen, socialrådgiveruddannelsen. Den kan bruges i det pædagogiske arbejde i boligsociale områder og i ungdomsklubber. Og bogen vil være til inspiration for alle, der agerer i et multikulturelt felt.

Hvis vi skaber fællesskab på tværs, forebygger vi racisme og radikalisering. Når vi opdager hinanden som de mennesker, vi er, falder grundlaget for ekstrem polarisering og umenneskeliggørelse væk. For ”danske unge” vil den åbne op for at opdage positive muligheder for at være mere sammen md dem, der ikke umiddelbart ligner én. For unge ”med anden etnisk baggrund” vil bogen især hjælpe til at blive mere bevidst om ”indvandrer-stigmaet”, og dermed gøre det nemmere at bryde ud af det.

”Dybdegående, pædagogisk og vel-anvendelig”
Tankerne og øvelserne i bogen er ikke blot anvendelige i arbejdet med unge, men i hvilken som helst sammenhæng hvor dét at være sammen med folk med forskellig baggrund kan være udfordrende.
– Laura Kley, BA i antropologi og projektleder

Læserne får således personlige historier, som de helt sikkert kan relatere til i større eller mindre grad, hvilket også er med til at gøre bogen relevant for læseren.
Gennem tværkulturel kommunikation og med udgangspunkt i begrebet ‘Dialogisk integration’ er “Vi skal Turde” et godt redskab til at tage fat på den berøringsangst, som ofte forhindrer en dialog om de fordomme, som vi har om hinanden.
– Ditte Krupa, cand.mag. i Tværkulturelle Studier

”Vi skal turde …” er en dejlig, indsigtsfuld og meget brugbar bog
Bogen henvender sig særligt til unge, men mit indtryk er, at øvelserne og refleksions-spørgsmålene lige så godt kan bruges i grupper med både mindre børn og voksne.
Jeg anser bogen for at være et must for alle, der arbejder med mennesker – pædagoger, lærere, socialarbejdere, sundhedsarbejdere samt alle de institutioner, hvor disse fagpersoner uddannes.
– Ianneia Meldgård, Coach, cand.mag., forfatter og indehaver af empoweryou.dk

Bogen

Forfatter Karen Nørskov, fotos Akram Skaikar m. flere. Unge fra Dialog på Tværs har medvirket med research, ideer samt egne erfaringer og viden. Samtaler/research blandt unge under uddannelse.

150,00 kr.