Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Ud af huset

Der er mange forskellige måder, hvorpå du kan opleve Dialog på Tværs.
For det første kan du opleve os gennem forumteater med vores forumteatergruppe Into Action.
Vi afholder også løbende forskellige oplæg og workshops om det at være sammen på tværs.
Læs mere om de forskellige ting under deres undersider.