Tinget

Tinget er et online dialogforum, hvor uenigheder og problematikker tages op – ud fra en dialogisk tilgang. Det kan f.eks. være aktuelle samfundsemner, der skaber konflikt eller misforståelser i mødet på tværs mellem folk med dansk og anden etnisk baggrund.

Tinget var et pilotprojekt drevet af Dialog på Tværs og støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd. 

Nedenfor kan du se to eksempler på Ting-møder:

Ting-møde 1

Videoen nedenfor er et replay (med fraklip) fra Ting-møde 6. Aktørerne er: Lene Kühle, forsker og professor MSO i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Zainab Nasrati, debattør og praktiserende muslim. Ida Diemar, Rektor på Høje-Taastrup Gymnasium. 

På mødet bliver der talt om, at flere universiteter og uddannelsessteder har stillerum og bederum. Har disse rum en berettigelse, hvor studerende kan trække hen for at søge stilhed, bede, meditere eller reflektere? Er stille-rummene på uddannelsesstederne en god idé? 

Ting-møde 2

Hvordan får sundhedspersonalet og pårørende med en anden etnisk baggrund gode møder med hinanden uanset kulturforskelle, fordomme og negative forventninger? 

Aktører

  • Maariya El Kais, der fortalte om at være pårørende til sin døende morfar..
  • Jonas Munch, der fortalte om at være pårørende til sin døende farfar. 
  • Professor Morten Sodeman, overlæge ved indvandrermedicinsk klinik i Odense, der gav en sundhedsfaglig vinkel på emnet. 
  • Derudover bidrog ca. 10 deltagere med dansk og anden etnisk baggrund. 

Tidligere begivenheder

Læs mere under tidligere begivenheder her