Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Tinget

Foto: FGU

TINGET
Tinget er et ONLINE MØDEFORUM, hvor problematikker, dilemmaer og emner, som har udspring i, at DK er blevet et multietnisk land, tages op til debat. Tinget handler om at skabe dialog, forståelse og indsigt på tværs mellem os – uanset om vi har oprindelse i Sønderjylland eller Baghdad.

Vi skal afholde 10 online TINGMØDER. På hver Tingmøde behandles et emne. Det kan være noget a la: hvor dansk skal man være for at kalde sig dansker? Er der en neutral måde at bruge n-ordet på eller er det slet og ret forbudt? At bygge bro over tørklæde/hijab/at tildække kroppen og at vise krop, hud og former?

På Tingmøder skabes et rum for at modsætninger kan mødes. Vi stiller det spørgsmål, der normalt ikke stilles. Vi bringer nye vinkler ind, skaber rum for at tale om fordomme (uden at dømme hinanden). Og vi finder ligheder og forskelle. Og et rum for at det er ok at være uenige.

Det nutidige Tinget er opkaldt efter det oldnordiske Tinget, som engang i tilbage i den danske historie var et sted, hvor man mødtes for at løse konflikter med hinanden. Vi forsøger at udvikle Tinget på en måde, hvor vi lader os inspirere af den historiske kulturarv.

Tinget er et pilotprojekt. Vi eksperimenterer således for at finde frem til dets endelige form.

VIL DU VÆRE MED I ET TINGMØDE?
Du kan deltage i et Tingmøde på 2 måder. Enten som aktør, således at du bliver en del af selve programmet, fordi at du har noget særligt eller vigtigt at bringe ind. Eller du kan være del af det som deltager, hvor du ”bare” deltager uden særlige forpligtelser.

Alle – såvel enkeltpersoner, vennegrupper, klasser osv. – kan byde ind med et forslag til emner ved at skrive eller ringe til os.

BASISGRUPPEN OG STYREGRUPPEN OG PROJEKTLEDER
Vi har nedsat to grupper, der skal bidrage til udviklingen af Tinget. Basisgruppen, der består af ca. 7 deltagere, bringer ekspertise, ideer, netværk ind. Den har en rådgivende funktion. Styregruppen, der pt. består af 3 deltagere, fungere mere som en redaktion, og lægger den endelige produktionsplan for Ting-møderne. Projektleder er Karen Nørskov, som er ansat på deltid. Alle andre arbejder frivilligt.

KAN DU HJÆLPE?
Der er flere opgaver, som vi med kyshånd siger tak for hjælp til. Pt søger vi nogen, der vil gratis (eller kan vi lave en ansøgning sammen om penge) fremstille videoer fra vores Tingmøder. Hjælp til markedsføring er også et stort ønske.

TINGET er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd – med stor tak.

TIDSPUNKTER
Kommende Tingmøder
22. september: Kultur-forskellige? Læs mere her.
31. oktober: TINGMØDE 5. Læs mere her.
22. november: TINGMØDE 6. Læs mere her.
14. december: TINGMØDE 7. Læs mere her.
25. januar: TINGMØDE 8. Læs mere her.

Tidligere Tingmøder
D. 31 august, 19.00 – 21.00. TINGET inviterer igen til en snak om ‘danskhed’! På denne aften forsøger vi at forstå ‘dansker’ som en kategori. Læs mere her.

D. 20. juni 2022 – Emnet for dette Ting-møde er Hvor dansk skal man være for at være dansker? Skaber kategorier af hinanden mere ballade end gavn? Kan vi komme rundt om dem? Hvilke kategorier er mindst dårlige? Læs mere her.

D. 30 maj 2022 – Tingmøde om Tørklæder, bare maver, at tildække sig og vise kroppen. Læs mere her.

STED
Tingmøder bliver online, så vi mødes på din computer.

Derudover mødes vi på Grønnegade 56, 1., 8000 Århus C.

PRIS
Deltagelse er gratis.

TILMELDING
Hvis du ønsker at være deltager eller bidrage til et Tingmøde, så skriv til info@dialogpaatvaers.dk.

SPØRGSMÅL
Kontakt Karen Nørskov, projektleder.
Mobil 60662855
iamkarennoerskov@gmail.com