Sekretariat

I dagligheden er det Karen og Fatima, der sidder på sekretariats-kontoret (se nedenfor). Derudover er der en række frivillige, der byder ind med hjælp i det omfang, de kan. Har du lyst til selv at blive frivillig, kan du læse mere her.

Vores team er ret multietnisk: Somalisk, iransk, marokkansk, irakisk, ”pæredansk”, syrisk m.m. Det giver en god dynamik, at vi har forskellige oprindelser, religioner/ingen religion, traditioner og erfaringer. Hvis vi i perioder bliver lidt for ”pæredanske”, så mangler der helt klart noget. At vi har forskellige etniciteter, betyder at vi lærer både mere om os selv og hinanden, og vores arbejde med at skabe dialog bliver mere autentisk og ægte. Så det er et must for os!

Karen Nørskov 

Karen er daglig leder og samtidigt programleder for udviklingsdelen i “Fællesskaber på tværs”, som består af en lang række aktiviteter. Karen udvikler, og underviser i, dialogisk integration og faciliterer dialog. 
Karens helt store passion og virke handler om at sprede vigtigheden af, at integration skal baseres på dialog og gensidighed, fordi hun har oplevet, hvordan det frigiver ressourcer hos mennesker. Danmark er blevet et multietnisk samfund, og det stiller nye krav til os alle. 
Hun har arbejdet med dialogisk integration i mange forskellige sammenhænge i mere end 20 år og stået bag mange dialogprojekter fra første ide til afvikling og endelig afrapportering. Hun er meget optaget af at udvikle dialogiske metoder og gøre det nemt at omsætte til praksis, og hun har erfaring med dette i  mange forskellige sammenhænge, fx i gymnasie-, folkeskole-, daginstitutions- og boligsocialt regi. 

I 2019 stiftede hun Dialog på Tværs, og hun har siden arbejdet med dialog via denne forening. Hun er oprindeligt uddannet socialrådgiver, og har også arbejdet med udsatte børn og familier i Danmark og i Grønland.

Fatima Khadija Yusuf Abdi


Fatima er projektleder i “Fællesskaber på tværs”. Hun har ansvaret for  projektets Ungegruppe, en gruppe gymnasieelever, der bidrager til projektudviklingen.
Hun står for udviklingen af videoer, der skal dokumentere dialogaktiviteter på gymnasierne.
Hun fungerer som dialogfacilitator på gymnasierne, og bidrager til opsamling og udvikling af dialogmetoder. 

Fatima er cand. mag i pædagogisk sociologi og uddannelsesvidenskab og har en bred erfaring indenfor det boligsociale område