Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Hvad er Dialog på tværs?

Dialog på Tværs vil gøre det nemmere for os at være sammen – på tværs af, at vi har forskellige kulturbaggrunde, på tværs af religion/ikke-religion, på tværs af alkohol/ikke-alkohol, på tværs af fordomme, racisme, racistkort og fastlåste billeder af hinanden. Vi skal transformere det, så at vi får en merværdi ud af at være sammen på tværs. 

Integration har i lang tid udelukkende handlet om “udlændinge, indvandrere, flygtninge, de tosprogede, anden generations-indvandrere” osv. Dialog på Tværs vil lade “integration” handle om, hvad der sker MELLEM majoritet og minoritet. Begge parter skal inddrages. Det er MØDET mellem os, der skal i fokus.