Advisory Board

Vores advisory board er et netværk af folk, der støtter os med deres netværk, kompetencer og viden.

Henning Winther

Henning Winther har arbejdet med ledelse og strategisk udvikling i udsatte boligområder. Han har bred erfaring med samspillet mellem forskellige organisationers indsatser i udsatte boligområder og ikke mindst samspillet mellem fysiske forandringer og sociale indsatser. Han er uddannet Cand.it fra informationsvidenskab med en bachelorgrad i religion og filosofi og har masteruddannelse i ledelse.

”Jeg deltager i Dialog På Tværs’ advisory board, fordi den sociale sammenhængskraft er vigtig i en målstyret verden, hvor de mere uhåndgribelige værdier nedprioriteres til fordel for kortsigtede gevinster. Dialog på Tværs rummer nogle værktøjer, som kan skabe en konstruktiv dialog på tværs af religion, etnicitet og politisk overbevisning”.

 

Carsten Borup

Carsten Borup er far til fire og morfar til fire og leder af et Frivilligcenter i Aarhus. Han er tidligere tømrer, voksenunderviser, daghøjskoleforstander, sundhedscenter leder og projektleder på mange socio-kulturelle initiativer. Er boligaktiv, har nyttehave, bestyrelsesaktiv i foreningen SPOR & Alternativet, foredragsholder og underviser.

”Jeg deltager i Advicory Board for I2A & DPT fordi jeres indsats er så vigtig og spændende og berigende og fordi kunsten og samtalen baner gode veje for demokratisk deltagelse og værdsættelse af forskellighed”.

 

Lars Uggerhøj
Lars Uggerhøj er professor i socialt arbejde ved Aalborg universitet. Før hans PhD og ansættelse på universitetet arbejdede han som socialrådgiver i Aarhus kommune. Han er optaget af borgernes erfaringer med mødet med offentlige systemer og deres mulighed for at medvirke i behandlingen af deres egne problemer. Han har tidligere forsket i udvikling af aktiviteter og socialt arbejde i boligområder. Han var i en årrække formand for bestyrelsen af Verdensbørn og involveret i udviklingen af foreningen.

”Når jeg deltager i Advisory Boardet, er det fordi jeg er optaget af sammenhængskraft i samfundet og af at alle borgere skal have lige rettigheder og værdi. Jeg tror på, at dialog mellem mennesker – det at man er lige så optaget af den andens mening som af sin egen – er grundlag for demokrati. Derudover tror jeg på, at kreative aktiviteter er en god brobygger. Jeg mener at jeg med mere end 45 års engagement i socialt arbejde, med erfaring i opbygning af flere typer organisationer kan bidrage til udviklingen af foreningen og aktiviteterne.”

Shadman Salih

Shadman Salih, uddannet socialrådgiver og har cand.soc. i socialt arbejde. I 2017 besluttede han at grundlægge konsulentvirksomheden Sivitas, som understøtter kommunernes arbejde til at støtte børn og familier. Derudover er han meget optaget af integrationsbegrebet, som han har skrevet en del kronikker om. For hvad betyder integration, og hvordan afgøres det, om man er integreret eller ej? Er vellykket integration defineret ved, at man har tilegnet sig et nyt sprog? At man er kommet i arbejde? At man er startet på en uddannelse?

Han har tidligere været frivillig i bl.a. Det Blå Sted, Amnesty international, Røde Kors Integrations- afdeling og Muhabet.

“Jeg mener, at vi skal vi finde et alternativ til integrationsbegrebet. Jeg har valgt at være en del af DpT, fordi jeg mener, at mangfoldigheden har brug for alle i samfundet, der kan bidrage på forskellige måder. Jeg tror på, at teater og dialog mellem Ahmad og Peter kan være med til at gøre en forskel.”

Erik Exe Christophersen

Erik Exe Christoffersen, Mag. Art, 1978. Lektor på Institut for Kommunikation og Kultur (1982 -) og har undervist på Æstetik og Kultur og Dramaturgi i fag som Teatrets æstetik og Kultur, Teaterpraksis og Multimedial produktion.

Medvirkede som instruktør, dramatiker og skuespiller i Kabaretgruppen (1977-82) og Teater Akadenwa (1985-2005). Har blandt andet skrevet om Odin Teatret i Thebens syv porte (1986), Skuespillerens vandring (1989 og 1993) og Odin Teatret. Et dansk verdensteater (2012).

Har lavet videoerne På rejse med Odin Teatret, 1992 og Erobring af anderledeshed, 2015.

“Jeg har længe være inspireret af teatrets muligheder for at blande forskellige kulturelle og teatrale udtryk og derved skabe empati, fællesskab og interaktion på trods af de kulturelle forskelle som findes, og som også er vigtige at give udtryk for. Jeg håber således på at kunne bidrage med min egen faglighed og eventuelt på sigt inddrage mine dramaturgistuderende i arbejdet og i projekter til glæde både for dem og for Dialog på Tværs.”