Undervisningsmateriale

Dette undervisningsmateriale er lavet med henblik på at inspirere til at integrere tværetnisk dialog i undervisningen med henblik på at opnå forståelse og indsigt, hvilket er væsentlige forudsætninger for at beherske arbejde med innovation.

Materialet er resultatet af projektet ”Hvem er du”, som Viby Gymnasium & Tornbjerg Gymnasium fik støtte til at gennemføre af “Fonden for Entreprenørskab” i samarbejde med “Dialog på Tværs”.

Materialet består af 4 undervisningsforløb i hhv. samfundsfag, dansk, historie, religion & et introforløb til nye HF-studerende.

Se materialet her.