Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Vær med

I Dialog på Tværs tilbyder vi aktiviteter, som skal skabe et møde og en dialog på tværs af etnicitet, religion og kultur. Det er alt sammen noget, du kan blive en del af på den ene eller anden måde. Et nyere tiltag er dialogcaféerne, som er tværetniske samtalesaloner, hvor vi forsøger at blive bedre til at have frie møder med hinanden på tværs af, om man har den ene eller den anden hudfarve og på tværs af fordomme og negative fortællinger. Et andet af vores tiltag, er vores forumteatergruppe Into Action, der ligesom dialogcaféerne sætter ord på de barrierer, som findes på tværs af etnicitet.

Hvad får man ud af at være med? 

Shaymaa Najjar:

”Når jeg har været med i Dialog på Tværs, så handler det om for mig at få givet mine børn en mulighed, som jeg ikke selv fik. Jeg blev hele tiden set på som en ’anden’ især i folkeskolen. Jeg havde en frustration af at være ’andetgjort’. Jeg skulle stå til ansvar for alt muligt, fx 9/11. Som om mine holdninger skulle være anderledes end alle andres. Det skal mine børn ikke opleve.”

Peter Zimmerman:

”Det at være med i forumteater har lært mig helt vildt meget i forhold til at forstå de forskellige etniske miljøer. Jeg har lært meget om, hvad det betyder at være ”indvandrer” i DK, – om de dilemmaer, som mange unge oplever at stå i, om de følelser, som de har af at blive fremmedgjort her i landet, selv om de er født og opvokset her. Jeg har meget lyst til at modarbejde den fremmedgørelse, som de oplever.”