Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Fællesskaber på tværs

Tekst på vej.

Læs projektbeskrivelsen her (PDF)

Projektet er et samarbejdsprojekt støttet af Velux fonden og involverer Dialog på Tværs, Aarhus Universitet og VIVE, samt fire århusianske gymnasier: Århus Statsgymnasium, Risskov Gymnasium, Aarhus Gymnasium, Tilst og Aarhus Katedralskole.