Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Frivillig jobs

Foreningen baserer sig næsten udelukkende på frivillige, så vi er meget afhængige af at få hjælp til diverse ting. Vi kan altid bruge ekstra hjælp til kommunikation, markedsføring og administration af foreningen. Så kontakt os endelig, hvis du synes, at det lyder interessant og gerne vil hjælpe til i en forening, der gør en forskel for fællesskabet og dialogen mellem ”nye” og ”gamle” danskere.

Vi har løbende flere frivillig jobs i Dialog på Tværs. Se nedenstående for mere information:

 

Dialog på Tværs frivillig

Har du en særlig interesse inden for dialogisk integration mellem mennesker med forskellige baggrunde? Og ønsker du at gøre en forskel for bedre forståelse og fællesskab på tværs mellem ”majoritet- og minoritetsdanskere” I samfund?

Dialog På Tværs er en ny frivillig social forening der arbejder med dialogisk integration. Målet er at hjælpe såvel majoritet som minoritet til at få bedre forståelse og fællesskab på tværs. Det vil styrke integration, modvirke racisme og give minoriteter en stemme, fordi noget af det, der er årsagen til disse problemer, fjernes. Vi arbejder med at få et dialogisk mindset, så̊ vi får gensidighed ind i møder med hinanden. Vi er en nyetableret forening med en midlertidig bestyrelse med seks medlemmer, men vi mangler frivillige til at støtte vores arbejde og udvikle vores koncept.

Læs mere om at være frivillig i Dialog på Tværs her.


Regnskabsassistent

Elsker du at arbejde med tal og bogføring, har du nu mulighed for at bruge din interesse for regnskab til at gøre en forskel for bedre forståelse og fællesskab på tværs mellem ”majoritet- og minoritetsdanskere” i samfund.

Vi mangler dig, der er ressourceperson med indsigt i foreningsøkonomi, som vil hjælpe os med at få lagt et solidt fundament under foreningens økonomi, og samtidig vil varetage de klassiske kasséropgaver for os. Opgaverne består blandt andet i at lave årsregnskab og følge op på budget i samarbejde med bestyrelsen og FOs regnskabsafdeling og stå for de økonomiske transaktioner, finde og implementere et egnet system til økonomistyring og fakturering ol, identificere nye fondsmuligheder.

Læs mere om jobbet som regnskabsassistent her.

FRIVILLIGE til online dialogforum, ved navn Tinget.

Tinget er et ONLINE MØDEFORUM, hvor konflikter, dilemmaer og emner, som har udspring i at DK er blevet et multietnisk land, tages op til debat. Tinget handler om at skabe dialog, forståelse og indsigt på tværs mellem os – uanset om vi har oprindelse i Sønderjylland eller Baghdad.

Dialog på Tværs skal afholde 10 online Tingmøder. 

Vi søger deltagere med såvel dansk som anden etnisk baggrund til en støttegruppe. Vi skal være en etnisk mikset gruppe – og også gerne have forskellige faglig og uddannelsesmæssig baggrund med forskellige kompetencer. Gruppen skal bl.a. være med til at udvælge gode emner til Tingmøder – med baggrund i egne erfaringer.

Din opgave som frivillig i støttegruppen er

  1.  At være med til at formulere spændende og relevante emner for Tinget.
  2. At være med til at udvikle indholdet af Tingmøder m ideer, cases, oplæg, øvelser, viden
  3. At være med til at rekruttere deltagere til Tingmøder
  4. At deltage i minimum 3 Tingmøder og hjælpe med evalueringen af dem.

Hvis du har mere tid, så er der disse yderligere opgaver

  1. At gennemføre kvalitative interviews og renskrive disse – mhp. at vi får en masse viden om hvordan folk tænker inden opstart af Tinget.
  2. At være vores Zoomspecialist. Det vil sige at sætte dig ind i de muligheder, som zoom byder på for at gøre online mødet så varieret og relevant som muligt
  3. Løbende udføre visse administrative opgaver
  4. Stå for at formidle på de sociale medier.

Forudsætninger

  •  Du behøver ikke føle dig som verdensmester i kulturmøder og dialog (men det er fint, hvis du gør). Det vigtigste er, at du har lysten og modet og tiden til at dykke ned i det. Og vil dele ud af dig selv og dine erfaringer, tanker, overvejelser. Kan du mærke at du får lyst til at gå ind i det her emne?
  • Du får undervisning i dialog og metodegrundlaget for Tinget.

Læs mere her.

Administrative opgaver i Dialog på Tværs

Kunne du ønske dig at have forskellige administrative opgaver? Og gennem det gøre en forskel, i forhold til at ”danskere” og ”etniske minoriteter” bliver bedre til at være sammen på tværs?

Vi mangler en (eller flere) dygtig sekretariatsmedarbejder, som vil stå for forskellige administrative og sekretærlignende opgaver. Det kan være registrering af bevillinger, ansøgninger, medlemsregistrering, systematisering og lagring af materiale, hjælp til afvikling af vores aktiviteter, systematisering af vores fundraising, opsporing af fonde til vores arbejde m.m. Opgaverne kan evt. deles ud på flere frivillige.

Læs mere om at blive administrator i Dialog på Tværs her.

Dialog på tværs søger en frivillig fundraiser

Er du god til at skrive ansøgninger og finder glæde i at rejse penge til en god sag, har vi brug for dig! Dialog På Tværs søger fundraiser til en levende lokalforening i vækst!

Vi er en nystartet forening ved navn Dialog på Tværs. Vi arbejder for, at majoritetsdanskere – og minoritetsdanskere og andre styrker fællesskab og dialog på tværs af hudfarve, religion, oprindelse, kulturforskelle, fordomme osv.. Vi holder dialogcafeer, vi har en forumteatergruppe, og vi arbejder også på at skulle afholde offentlige arrangementer ved navn Talktime.

Som fundraiser får du dit eget ansvarsområde, som du er fri til at udvikle, således at det bedst muligt matcher foreningens formål.

Læs mere om at blive frivillig fundraiser her.