Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Donation

Fordi foreningen stadig er i opstartsfasen, er der mange forskellige udgifter. Vi søger og har søgt en del støtte fra private og offentlige fonde, men de kan ikke betale alle basisudgifterne. Derfor er vi altid meget glade for donationer, som kan være med til at dække udgifter som husleje til vores kontorplads ved FO – Aarhus, print af flyers, hjemmeside osv.