Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Tidligere aktiviteter

TalkTime

TalkTime er offentlige arrangementer og events, der på forskellig vis sætter fokus på, at vi bliver bedre til at være sammen på tværs mellem majoritet og minoritet, på tværs af kulturforskelle, hudfarve, etnicitet, fordomme og lignende barrierer. Fra ”dem og os” til ”vi”.

Formen er der stort set ingen grænser for. Det kan være alt fra informerende teoretiske oplæg, små debatindslag, comedy, poetryslam, forumteater, interaktive øvelser, digte, diskussioner, guidede samtaler, personlige beretninger, musik med mere.

Det er et tabubelagt og følsomt emne at tale om, fordi det rører ved vores ubevidste skyggesider. Fx egne fordomme, angst for vores egen indre racisme, tendens til at stereotypisere, andetgørelse og diskrimination. Uanset om man oplever det med et ”brunt” eller ”blegt” fortegn, så rammer det ofte ind i skam og skyld hos os. Derfor kan det være svært at tage hul på snakken om det her.

Så i Talktime sætter vi fokus på dette – og vi gør vores bedste for at det foregår i åbenhed, med humor, omsorgsfuldhed for hinanden og uden at gøre os selv eller andre forkerte.

TalkTime skal skabe offentlig TALETID med det formål

  • at vi får talt sammen på tværs
  • at sætte ord og fortælling på de barrierer, der er når vi skal være sammen
  • at vi bliver mere klar over vanskelighederne ved at mikse på tværs
  • at vi finder måder at bryde barrierer på
  • at vi får nye positive vinkler på integration,
  • at være et talerør for de stemmer, der normalt ikke bliver hørt i traditionel integrationsdebat.

Dråber af Dialog

Ønsker du at…
… styrke dine kompetencer i at arbejde med kulturmøder – både i professionelle og private sammenhænge?
… lære hvordan man gennem dialog kan transformere forskelligheder og konflikt til noget positivt?
… få kendskab og værktøjer til forskellige metoder til tværkulturel dialog fra eksperter på området?

Over tre lørdage inviterer vi i foreningen Dialog på Tværs til tre lærerige workshops om forskellige metoder og tilgange til dialog. Gennem oplæg fra eksperter på området og dertilhørende praktiske øvelser vil vi sammen dykke ned i, hvordan de forskellige metoder og tilgange kan give os en dybere forståelse af de forskelle og ligheder, som findes på tværs af kulturer. Vi vil samtidig udforske hvordan disse forskelle og ligheder kan vendes til en styrke og bidrage til en positiv udvikling.

Dråber af Dialog er for dig, der…
… har en professionel interesse i at skabe en bedre dialog på tværs af kulturelle forskelle
… har en personlig interesse i tværkulturelle møder

Dialogen på tværs af kultur, religion og etnicitet (og meget mere) vedrører os alle, og vi er derfor sikre på, at du vil opnå mange nye kompetencer og indsigter som du fremover kan bruge i dit liv – uanset hvem du er og hvad du laver!

Vi håber I vil være med!

Tinget

Tinget er et ONLINE MØDEFORUM, hvor problematikker, dilemmaer og emner, som har udspring i, at DK er blevet et multietnisk land, tages op til debat. Tinget handler om at skabe dialog, forståelse og indsigt på tværs mellem os – uanset om vi har oprindelse i Sønderjylland eller Baghdad.

Vi skal afholde 10 online TINGMØDER. På hver Tingmøde behandles et emne. Det kan være noget a la: hvor dansk skal man være for at kalde sig dansker? Er der en neutral måde at bruge n-ordet på eller er det slet og ret forbudt? At bygge bro over tørklæde/hijab/at tildække kroppen og at vise krop, hud og former?

På Tingmøder skabes et rum for at modsætninger kan mødes. Vi stiller det spørgsmål, der normalt ikke stilles. Vi bringer nye vinkler ind, skaber rum for at tale om fordomme (uden at dømme hinanden). Og vi finder ligheder og forskelle. Og et rum for at det er ok at være uenige.

Det nutidige Tinget er opkaldt efter det oldnordiske Tinget, som engang i tilbage i den danske historie var et sted, hvor man mødtes for at løse konflikter med hinanden. Vi forsøger at udvikle Tinget på en måde, hvor vi lader os inspirere af den historiske kulturarv.

Tinget er et pilotprojekt. Vi eksperimenterer således for at finde frem til dets endelige form.

VIL DU VÆRE MED I ET TINGMØDE?

Du kan deltage i et Tingmøde på 2 måder. Enten som aktør, således at du bliver en del af selve programmet, fordi at du har noget særligt eller vigtigt at bringe ind. Eller du kan være del af det som deltager, hvor du ”bare” deltager uden særlige forpligtelser.

Alle – såvel enkeltpersoner, vennegrupper, klasser osv. – kan byde ind med et forslag til emner ved at skrive eller ringe til os.

BASISGRUPPEN OG STYREGRUPPEN OG PROJEKTLEDER

Vi har nedsat to grupper, der skal bidrage til udviklingen af Tinget. Basisgruppen, der består af ca. 7 deltagere, bringer ekspertise, ideer, netværk ind. Den har en rådgivende funktion. Styregruppen, der pt. består af 3 deltagere, fungere mere som en redaktion, og lægger den endelige produktionsplan for Ting-møderne. Projektleder er Karen Nørskov, som er ansat på deltid. Alle andre arbejder frivilligt.

KAN DU HJÆLPE?

Der er flere opgaver, som vi med kyshånd siger tak for hjælp til. Pt søger vi nogen, der vil gratis (eller kan vi lave en ansøgning sammen om penge) fremstille videoer fra vores Tingmøder. Hjælp til markedsføring er også et stort ønske.

TINGET er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd – med stor tak.

Kvinder i Dialog

“Kvinder i Dialog” er et helt nyt kursus, hvor mødre og deres voksne (sviger-,bonus-)døtre – uanset dansk eller anden etnisk baggrund – får mulighed for at dykke ned i deres egen kulturarv.

Vi vil i den forbindelse tale om emner som traditioner, barndom, religion/ikke-religion, mad mm., som har betydning for hvem vi er. Kvinderne vil i mødet med andre kvinder på kurset med anden oprindelse end deres egen, få blik for værdien i deres eget kulturelle ophav.

Vi vil i løbet af tre søndage udforske vores ligheder og forskelle på tværs af generation, kultur, etnicitet og religion, og opleve, at vores forskelle kan være en styrke i et kvindeligt fællesskab.

Samtalerne på tværs vil sættes i gang og vejledes af projektleder, Sidsel Bjerregaard og leder af Dialog på Tværs, Karen Nørskov.

Ud fra vores snakke for hver gang, vil vi udforme et lille billede hver, som til sidst samles til ét fælles “kunstværk”. Den kreative del af forløbet vil sættes i gang og vejledes af billedkunstner, Ginette Wien.

Vi vil afslutningsvis afholde en fernisering, hvor vi viser vores familier og venner det færdige “kunstværk”, der vil symbolisere værdien i vores forskellige baggrunde – både hver for sig, og i et samlet billede.

Vi håber I vil være med!

Into Action

Into Action er en tværetnisk forumteatergruppe, der tager ud og møder publikum der, hvor de er.

Into Action sætter ord, følelser og fortællinger på alt det, der kan være svært, akavet, misforstået og konfliktfyldt når vi mødes på tværs af forskelle.

Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor publikum inddrages som en del af det, der finder sted på scenen. Publikum inviteres til at dele deres holdninger, tanker og erfaringer samt være med til at løse de konflikter, der opstår mellem spillerne på scenen.

Gennem forestillingerne er publikum med til at ændre både sine egne og andres fordomme og barrierer i mødet med hinanden og dermed skabe en bedre forståelse og kontakt på tværs.

Into Action har, ligesom dialogcaféerne, dialogen som det bærende element i forestillingerne.

Spillerne i Into Action er altid en gruppe med forskellige etniske oprindelser, baggrunde, religion osv. Spillerne trækker bevidst på egne erfaringer som en væsentlig del af forestillingerne og spillet.

Into Action tager ud og optræder for unge og voksne på folkeskoler, gymnasier, højskoler, efterskoler, beboerhuse mm. Into Action har eksisteret i ca. 5 år og er støttet af Tuborgfondet, Kulturministeriet og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Læs mere om Into Action: på www.intoaction.dk

Dialogcaféer

Til dialogcaféerne taler vi åbent om alt det, der finder sted mellem ”dem og os”. Vi bruger os selv og hinanden til at blive klogere på, hvordan vi kan være påvirket af fordomme og kulturforskelle i forhold til at være sammen på tværs.

Det vigtige ved dialogcaféerne er, at der er en afslappet stemning, og at der skabes et forum, hvor vi trygt kan tale om hinandens og vores egne barrierer. Under dialogcaféerne spiser vi også sammen og får talt om lidt af hvert.

Du kan læse mere om dialogcaféerne og tilmelding på undersiden ”Dialogcaféer”.