"Vi er forskellige, og det er faktisk ok."
“Vores forskelle skal møde hinanden - i kontakt."
"Som mennesker har vi mange identiteter - og én identitet behøver ikke udelukke en anden."
"Vi har alle en særlig tilknytning til Danmark. Men vi føler tilknytningen på mange forskellige måder."
"Alting starter med mig selv"
"Vi er alle ens, men på en meget forskellig måde. Det opdager man".
Previous
Next

Dialog på Tværs

Hjemmesiden er under udvikling. Derfor er der fortsat mange mangler. Vi takker for din forståelse. 

Dialog på Tværs vil gøre det nemmere for os at være sammen – på tværs af, at vi har forskellige kulturbaggrunde, på tværs af religion/ikke-religion, på tværs af alkohol/ikke-alkohol, på tværs af fordomme, racisme, racistkort og fastlåste billeder af hinanden. Vi skal transformere det, så at vi får en merværdi ud af at være sammen på tværs.

Integration har i lang tid udelukkende handlet om “udlændinge, indvandrere, flygtninge, de tosprogede, anden generations-indvandrere” osv. Dialog på Tværs vil lade “integration” handle om, hvad der sker MELLEM majoritet og minoritet. Begge parter skal inddrages. Det er MØDET mellem os, der skal i fokus.

Nyhed! Nyt kursus hos Dialog på Tværs 

“Kvinder i Dialog” er et helt nyt kursus, hvor mødre og deres voksne (sviger-,bonus-)døtre – uanset dansk eller anden etnisk baggrund – får mulighed for at dykke ned i deres egen kulturarv. Kvinderne vil i mødet med andre kvinder på kurset med andre oprindelser, opleve hvilken værdi og styrke vores forskelligheder kan have i kvindefællesskabet.

Vi søger lige nu deltagere til kurset!

Er du interesseret? Læs mere her!

Foto: Akram Skaikar

Nyhed! Dialog på Tværs udgiver bogen “Vi skal turde …..”

Inspirationsbog – til dig, der gerne vil blive bedre til at være sammen med dem, der har en anden oprindelse og kulturbaggrund end dig.

Forfatter: Karen Nørskov. Fotos: Akram Skaikar og frivillige i Dialog på Tværs. 106 sider. 46 fotos. A4 str

Dybdegående, pædagogisk og vel-anvendelig”
Tankerne og øvelserne i bogen er ikke blot anvendelige i arbejdet med unge, men i hvilken som helst sammenhæng hvor dét at være sammen med folk med forskellig baggrund kan være udfordrende.
– Laura Kley, BA i antropologi og projektleder

Læserne får således personlige historier, som de helt sikkert kan relatere til i større eller mindre grad, hvilket også er med til at gøre bogen relevant for læseren.
Gennem tværkulturel kommunikation og med udgangspunkt i begrebet ‘Dialogisk integration’ er “Vi skal Turde” et godt redskab til at tage fat på den berøringsangst, som ofte forhindrer en dialog om de fordomme, som vi har om hinanden.
– Ditte Krupa, cand.mag. i Tværkulturelle Studier

”Vi skal turde …” er en dejlig, indsigtsfuld og meget brugbar bog
Bogen henvender sig særligt til unge, men mit indtryk er, at øvelserne og refleksions-spørgsmålene lige så godt kan bruges i grupper med både mindre børn og voksne.
Jeg anser bogen for at være et must for alle, der arbejder med mennesker – pædagoger, lærere, socialarbejdere, sundhedsarbejdere samt alle de institutioner, hvor disse fagpersoner uddannes.
– Ianneia Meldgård, Coach, cand.mag., forfatter og indehaver af empoweryou.dk

Aktiviteter for medlemmer

I Dialog på Tværs tilbyder og afholder vi forskellige aktiviteter, som skal forsøge at skabe et møde og en dialog på tværs af etnicitet, religion og kultur. Det er alt sammen noget, du kan blive en del af på den ene eller anden måde.

Bliv frivillig

Lige nu har vi flere frivilligjobs hos Dialog på Tværs, som du kan blive en del af. Vi søger især nogle med anden etnisk baggrund, så vi kan blive et større mix af frivillige med forskellig baggrund. Lige nu mangler vi bl.a. en eventkoordinator, en administrativ frivillig og en regnskabsassistent.

Hvem er vi?

Vi er udelukkende frivillige i Dialog på Tværs. Vi er en pærevælling af nationaliteter: kenyansk, tyrkisk, dansk, afghansk mm. Det giver en god dynamik, hvor vi kan lære af hinanden og skabe møder på tværs. Læs mere om os her!

Det er ingen skam at have fordomme

Det er svært for os at få nok ”majoritetsdanskere” med. Tendensen er, at folk med minoritetsbaggrund straks forstår vigtigheden af foreningen, mens folk med majoritetsbaggrund ikke altid begriber det.

I vores observans er der ingen – hverken majoritet eller minoritet – der ikke har problematikker, når man skal være sammen på tværs.

Der er absolut ingen skam i at have fordomme eller have modstand på at skulle være mere sammen på tværs af kulturforskelle, hudfarve, etnicitet, religion osv. Det er naturligt, fordi at vi kan blive ramt på vores vante overbevisninger.

Det er bare vigtigt, at vi begynder at tale om det, og bliver klogere på, hvordan vi løser det.

Screenshot (331)


“Jeg troede slet ikke, at jeg havde fordomme over for folk med anden etnisk baggrund. Men det er blevet klart for mig, at det havde jeg i høj grad. Nu kan jeg gå på gaden og passere forbi folk med anden etnisk baggrund uden at kigge den anden vej. Det er befriende.” 

– Patrick Cassells

 

Kalender

Tak for uvurderlig støtte fra