Dialog på Tværs søger spillere til forumteatergruppen Into Action

I Dialog på Tværs skal vi sætte en helt ny forumteaterforestilling op. Det bliver virkelig spændende! 

– Vil du være med?

HVAD SKAL FORESTILLINGEN HANDLE OM?

Forestillingen skal skabe debat, samtale og nye tanker om, hvordan vi kan blive bedre til at skabe fællesskaber på tværs. Ofte grupperer vi os ud fra hudfarve, etnicitet, religion/ikke religion, om man drikker eller ikke drikker alkohol – det er det, forestillingen skal handle om.

HVAD ER FORUMTEATER? 

Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor man spiller konfliktfyldte scener på scenen. Så inviterer man publikum til at løse det. I stedet for at publikum bare sidder passivt og tager imod, skal de selv tage stilling. Det er lærerigt – og det giver ofte nye indsigter og forståelser.

HVEM ER DU?

 • Du er typisk mellem 16 og 35 år. Begge køn skal være repræsenteret i gruppen.
 • Gruppen skal være etnisk mikset, så vi søger … På scenen skal vi vise det budskabet om at være sammen på tværs, som vi gerne vil formidle. ”Walk Your Talk”. 
 • Du synes at emnet – dialog og fællesskab på tværs at kultur, religion/ikke-religion, etnicitet – er vigtigt at blive bedre til at tale om.
 • Du har lyst til at prøve at spille og stå på en scene. Det er en fordel, men ikke nødvendigt, at du har spillet før. Du får hjælp af dygtige instruktører til at lære det, der skal læres.
 • Du vil gerne dele ud af dig selv 😊 og kan mærke at du har noget på hjerte.
 • Du har tiden til det. Se nedenunder.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 • Du får opkvalificering i dialogisk integration og i forumteater som metode. 
 • Du trænes i stemme-, spiller- og performanceteknik, improvisation, at skabe den karakter, som du skal spille. Du trænes i at give slip, at tackle nervøsitet og være dig selv samtidigt.  
 • Vi skal finde to såkaldte ”jokere”. Jokerne er en slags ”spilleder”, der faciliterer dialogen mellem publikum og spillerne på scenen. Jokerne tilbydes gratis et kursus i at være facilitator ved Teater Prisme. https://teaterprisme.dk/vi-tilbyder/forumteater-kurser/
 • Det er personlighedsudviklende at være med. Indimellem skal du være parat til at komme ud af din komfortzone. (Men det er også her man lærer mest).
 • Du aflønnes med 10.000 kr.
 • Du får et diplom for din deltagelse, og det er et plus på dit CV.

HVAD SKAL DER SKE?

I samarbejde skal vi finde frem til de dilemmaer og konflikter, som kan opstå, når vi skal være sammen på tværs af religion/ikke-religion, kulturforskelle, etnicitet etc.

Med hjælp fra en dygtig instruktør skal vi omdanne det til en fortælling, der skaber rammen for forestillingen. Udover klassisk forumteater forventer vi også at arbejde med at lægge et ”metalag” ind, der bliver en slags kunstnerisk kommentar til fortællingerne, der sættes op.

KONTAKT

Hvis du er interesseret, så skriv til Karen Nørskov på karen@dialogpaatvaers.dk eller ring til hende på 60662855 – gerne asap

Dog har hun ferie fra d. 10. -14. juli, og d. 18. – 28. juli.

TID OG SPILLESTEDER

 • Vi starter d. 1. sept. 2024 og projektet slutter ultimo februar 2025. Afvikling af forestillinger er i januar og februar 2025 primært i dagtimer. 
 • Alle øvrige mødetider ligger uden for normal arbejdstid. 
 • Vi har fastlagt følgende weekender, hvor du skal kunne deltage:
 1. 1. sept., d. 21. og 22. sept., d. 12. og 13. okt., d. 2. og 3 nov., d. 30. nov og 1. dec., d. 14. og 15. dec., d. 27. og 28. dec. og 11. og 12. jan. 2025. 
 • Derudover skal vi mødes 1- 2 gange om måneden på hverdage uden for arbejdstiden, fx kl. 16.30 – 19.30.  
 • Stykket skal spilles på aarhusianske gymnasier og skoler. Vi skal spille mindst 10 forestillinger.

HVEM STÅR BAG?

Dialog på Tværs står bag projektet. Hvis du vil vide mere om Dialog på Tværs og deres mission, så klik ind på www.dialogpaatvaers.dk. Dialog på Tværs har sat flere forumteaterforestillinger op tidligere. Du kan også tjekke www.intoaction.dk og www.d-factor.dk ud.

Instruktør: Birthe Blåbjerg Jakobsen fra Teater Prisme er instruktør på forestillingen. Birthe har 15 års erfaringer som forumteaterinstruktør og procesleder. www.teaterprisme.dk

Projektleder og dialogudvikling: Karen Nørskov er projektleder og står for udviklingen af indhold og dialog. Karen er også leder af Dialog på Tværs.

Komponist: Musik bliver leveret af Johannes Smed. www.johannessmed.dk

Samarbejde og støtte

Forestillingen er del af et større forskningsprojekt ved Aarhus Universitet og VIVE, støttet af Veluxfonden. 

 

Læs mere her: 

https://www.vive.dk/da/undersoegelser-i-gang/faellesskaber-paa-tvaers-1o8m63jd/

Romal Ashrafi, tidligere spiller (under Fællesskaber på tværs) om at være med:

Den dybe læring, jeg har hentet fra arbejdet med vores forumteaterforestilling, strækker sig langt ud over de faglige rammer. (…) Undervejs har jeg lært at åbne mig mere, at dele mine mest personlige historier og springe med hovedet først ind i nye udfordringer.

At lære jer i gruppen at kende på dette dybe og personlige plan har været en gave, som jeg vil bære med mig. Sammen har vi ikke bare skabt noget; vi har transformeret vores læring og værdier til handlinger, som nu rækker ud og berører unge menneskers liv. Det er en bedrift af enorm værdi, og det styrker min tro på, at vi sammen kan gøre en reel forskel.