Hvad er Dialogcaféer?

Til dialogcaféer er deltagere altid en meget etnisk mikset gruppe – Etnisk dansk, bindestregs-dansk, somalisk, kenyansk, syrisk, arabisk osv. Vi vil gerne at nogenlunde halvdelen har majoritetsbaggrund og den anden halvdel har minoritetsbaggrund, men det er lidt forskelligt.

Målet er at skabe større åbenhed, frihed og følelse af at kunne være sammen med hinanden på tværs. Lære om hinanden og derigennem om sig selv.

På en omsorgsfuld måde tager vi hul på fordomme, negative oplevelser, kulturforskelle og egne barrierer omkring det at være sammen på tværs.

Vi lærer om hinandens forskellige baggrunde og om vores forskellige måder at anskue tingene på. Det bliver vi klogere af. Vi får øje på de fordomme, som vi ikke troede, at vi havde.

Vi arbejder med kulturforståelse gennem egne erfaringer. Vi bruger hinanden som spejle til at blive klogere på, hvordan vi selv kommer til at tænke forudindtaget.

Det er et mål, at man kan tale sammen om emner, som man før start forestiller sig vil være ”farlige” at tale med hinanden om. Det kan fx være familieværdier, religion, seksualitet og fordomme.

Der er tilknyttet en facilitator/tovholder, som leverer korte oplæg og spørgsmål, opgaver, input, samtale-skabeloner og interaktive øvelser til gruppens arbejde.

Formålet med dialogcaféer er også at udvikle interaktive øvelser og værktøjer, som kan bruges mange andre steder. Vi vil gerne afholde workshops på skoler, uddannelser, foreninger, for at styrke fællesskab på tværs.

 

 

Hvad får man ud af at deltage i Dialogcaféer?

  • Du bliver bedre  til at rumme forskelle uden at gøre dig selv eller andre forkerte.
  • Du får mere indsigt og forståelse for, hvorfor “de andre” tænker og gør som de gør. Det gælder uanset om du har etnisk dansk eller anden etnisk baggrund.
  • Du får værktøjer til at skabe dialog og lige møder på tværs af forskelle. 
  • Du får en mere fordomsfri tilgang i møder med folk fra andre etniske grupper end din egen.
  • Du opdager din egen etniske baggrund (også for etniske danskere) som noget, du kan være stolt af.
  • Dine interkulturelle kompetencer styrkes.

 

 

Læs mere om, hvorfor folk deltager i Dialogcaféer her.