Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Bestyrelse

Henrik Lindberg Hansen – Formand

Henrik Lindberg Hansen skrev sin Ph.D. inden for politisk videnskab, sociologi og socialpsykologi for at belyse, hvordan dialogen indgår i samfundsdynamikker. Nu arbejder han med metode- og organisationsudvikling inden for socialpsykiatrien – blandt andet med fokus på at nedbryde skellet mellem psykisk sårbare på bosteder og det omkringliggende samfund.

“Jeg har arbejdet med forskellige former for dialog, der spænder fra det politiske og sociale til det religiøse, fra de overordnede samfundsdynamikker til mennesker, der mødes. Mine år i Egypten, Danmark, England og Grønland har lært mig, at gruppebaserede samfundsskel og konflikter opstår overalt, og at der er brug for, at vi tager hånd om det.

Jeg er gået ind i Dialog på Tværs, da foreningen arbejder nytænkende med en af de vigtigste identitetskonflikter i det danske samfund lige nu. Der er brug for åbenhed, kontinuerlig nytænkning, knofedt og god energi, og det finder jeg i Dialog på Tværs – ligesom jeg håber at bidrage med det samme til gentænkning af foreningens organisation og tiltag.”

Lene Kühle

Lene Kühle er professor mso i religionssociologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Hendes forskning har fokus på de steder i samfundet, hvor religiøse og sekulære verdensopfattelser mødes og undertiden brydes. Hun er især kendt for sine undersøgelser af moskéer i Danmark, hvor hun bl.a. har udgivet bogen Danmarks Moskéer.

”Jeg er gået ind i Dialog På Tværs’ bestyrelse, fordi jeg synes det er vigtigt, at jeg som forsker engang imellem forlader mit kontor på universitetet og engagerer mig i det levende og levede liv. Sammenhængskraften i det danske samfund er ikke sikret en gang for alle, men skal skabes og genskabes hver eneste dag, der hvor folk, mødes og forholder sig til hinanden på godt og ondt. Jeg tror ikke, at ideer om hvordan man skaber det gode samfund alene kan udtænkes ved et skrivebord, men har brug for inspiration fra erfaringer med, hvad der sker når mennesker mødes. Dialog på Tværs er et spændende initiativ, hvor man skaber møder og dialog på tværs af de skel, som der ofte opstilles i samfundet”.

 

 

Ane Olesdatter – kasserer (pt. på barsel).

 

Ane er projektleder i Dialog på Tværs. Derudover er hun også spiller i forumteatergruppen Into Action og faciliterer og planlægger dialogcafeer. Og hun har været aktiv i planlægningen og udvikling af debatarrangementet, TalkTime to gange. 

Ane er uddannet socialpædagog og har været med siden 2011. Hun var med i den første forumteaterforestilling, som blev sat op, og som var forløberen for Dialog på Tværs. Gennem sit lange engagement bærer Ane i særlig grad organisationens hjerteslag i sig gennem en dyb forståelse og commitment til organisationens grundlag, dialogisk integration.

”Jeg er med i Dialog på Tværs, fordi jeg ikke kan lade være. Det er i høj grad blevet en hjertesag for mig at være med til at skabe de her møder mellem mennesker. Og ikke mindst at se, hvordan det er med til at bryde de opsplitninger og misforståelser, der kan være mellem os.”

 

Ouafa Rian

 Ouafa Rian er født i 1969 i Marokko, 

Bosat i Århus med Peter sin mand, og har 2 børn; Benjamin og Selma.

Udd. fra Århus Universitet med en overbygning hos Kaospiloterne, og derudover en kandidat i Culture og creative leadership fra Portsmouth University.

Ouafa har eget firma som organisations- og ledelses konsulent og er derudover headhuntet til en stilling i region Midtjylland, koncern HR som chefkonsulent med henblik på at implementere digitaliseringsindsatsen ift. kompetenceudviklingen. Ouafa har arbejdet i det flerkulturelle felt gennem mange år. Startede magasinet Ethnic Kitch i 1993, et undergrundsmagasin for diversitetens stemme i Danmark.

Derudover skabt og produceret 2 serier på DR 2 om multikulturelle temaer: ”Hvorfor Ouafa og Ouafa´s fredsmission”.

Jeg vælger at gå ind i bestyrelsen qua den stamina og det momentum, gennem den vedholdenhed jeg synes org. indeholder også/især gennem Karen Nørskovs fastholdelses evne.

Derudover er temaet dialogisk integration, dybt og mangesidet/facetteret. Dialog på Tværs sikrer en mangfoldighed af aktiviteter omkring det uden at miste energien undervejs.

Dialogisk integration er vejen frem for ligeværdighed og symmetri i samskabelsen af vores samfunds på en mellem og med-menneskelig måde”.