Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Dialog på Tværs

HJERTELIG VELKOMMEN! 

Dialog på Tværs er en ny forening, der arbejder for at styrke fællesskab og forståelse på tværs mellem den etniske majoritet og etniske minoritet her i Danmark.

Vores passion er at bringe ”gamle” og ”nye” danskere sammen, for at løsne op for nogen af alle de vanskeligheder, der ofte opstår, når vi skal være sammen på tværs af kulturforskelle, religion/ikke-religion, på tværs af om vi har løsthængende hår eller vi går med tørklæde, på tværs af fordomme om hinanden, berøringsangst, negative diskurser om indvandring, fremmedhedsfølelse, andetgørelse osv.

Vi vil bringe dialogen ind i integration. Hvad vil det sige?

De fleste her i Danmark tænker på integration som noget, der handler om ”indvandrerne”, ”flygtningene”, ”ghettoer”, ”udlændingene” osv. De skal ”integreres”, lære det danske sprog og lære danske normer og værdier. Som forening er vi ikke uenig i, at det er vigtigt. Men vi tror, at det er meget vigtigere at bruge energi på, hvordan majoritetsdanskere og folk med minoritetsbaggrund bliver gode til at være sammen på tværs. Lad os bruge energi på at ændre det, der er svært IMELLEM os, i stedet for hvad der er galt med ”de andre”. Lad os alle tage et fælles ansvar for integration.

Det lyder måske som en mindre betydningsfuld ting. Men ved at arbejde med dette, opdager vi det fælles menneskelige, som vi deler med hinanden – uanset trosretning, ateisme, alkohol/ikke-alkohol, kulturforskelle osv.

Derved er det muligt at løsne op for integrationsproblemer, for racisme, for andet- og fremmedgørelse og lignende. Når vi kender og forstår hinanden, så fjernes de skel, som har skabt de problemer. Majoritetsdanskere med rødder her i landet, og de nye her i landet vil opleve hinanden som et ”vi” og det er det, vi i Dialog på Tværs drømmer om at skabe.

Konkret arbejder vi på at sætte aktiviteter i gang, udvikle redskaber, metoder, produkter og tips til at virkeliggøre den drøm. Tjek vores side for dette. Her kan du også læse meget mere om vores dialogiske tilgang.

Vi kan komme ud af følelsen af ikke at forstå ”de andre”, og i stedet opleve hinanden som en fælles del af det land, som de fleste af os elsker og værdsætter at leve i.