Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Kilder/ophav

Udviklingen af dialogisk integration

Karen Nørskov har arbejdet med at udvikle konceptet ”dialogisk integration” i mange år. De første erfaringer opstod ved et tilfælde omkring år 2000 i en børnehave, som Karen Nørskov var leder af. Her kan du læse forhistorien. Disse erfaringer var så interessante, at hun ikke kunne slippe dem, men var nødt til at forfølge, undersøge og videreudvikle det.

Ideen har hele tiden været at tage udgangspunkt i praksis, og kombinere det med teori. Se fx testen https://www.interkulturel.com/test , som beskriver nogle af de første praksiserfaringer med at lykkes og mislykkes med dialogen.

Karen har drevet projekter, interne evalueringer, undervist og udgivet bøger, artikler samt et undervisningswebsite, som danner baggrund for implementeringen af dialogisk integration.

 

Udgivelser og projekter

Klik nedenfor for at få en oversigt over udgivelserne, der har været brugt i udviklingen af dialogisk integration. Derudover er der meget upubliceret materiale, som indgår i udviklingen af projekter, værktøjer og initiativer i dag.


Klik nedenfor for at se oversigt over projekter, der har dannet baggrund for praksisudviklingen af dialogisk integration.

Copyright: Karen Nørskov