Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Forhistorien

Dialog på Tværs udspringer af en masse fantastiske erfaringer fra en lille flerkulturel daginstitution i Randers ved navn Sesam, som Karen Nørskov var leder af. Årene var 1998 – 2005.

Ved så at sige at vende integration på hovedet forsvandt den normale opsplitning, der er i daginstitutioner (og skoler etc.) mellem på den ene side etnisk danske børn/forældre og på den anden side børn/forældre med anden etnisk baggrund.

Man kan læse lidt om de første spæde erfaringer her.

Der blev gennemført flere metodeudviklingsprojekter. På et tidspunkt sagde en ekstern konsulent, Leo Andersen, at der i Sesam blev praktiseret dialogisk integration.

Integration var noget, der vedkom de danske børn og forældre lige så meget som de børn og forældre, der havde flygtninge eller indvandrerbaggrund. Det var første gang ordet dialogisk integration blev nævnt.

Læs mere om forhistorien til Dialog på Tværs i vores blog.

91393923_228745958245979_3126076763684208640_n