Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Tak

Støtte og tak

Projekterne har kun været mulige at gennemføre via meget vigtig fondsstøtte fra lokale, regionale, statslige og private fonde, såsom Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Ville Heises legat, Tuborgfondet, Oak foundation, Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Dansk Folkeoplysnings Samråd og mange flere. Tusind tak!

Karens arbejde med dialogisk integration har over årene været støttet af fonde/puljer og af utrolig mange forskellige mennesker:

  • Forældre, pædagogisk personale og børn under de første års udvikling frem til 2005
  • Frivillige, der har skabt aktiviteterne gennem utallige diskussioner, møder og træning og bestyrelsesarbejde
  • ”Lønnet personale”, som altid leverede meget mere end de fik penge for.
  • Børn i folkeskolen, unge på uddannelser, skoler og klubber, som har medvirket aktivt under forestillinger/workshops og velvilligt stillet op til interviews og evaluering efterfølgende.

Et stort og varmt tak til alle!

En helt særlig tak går til:

  • Karen Nørskov som er grundlægger af Dialog på Tværs
  • Lars Uggerhøj for en kæmpe indsats som formand for VerdensBørn i 10 år
  • Ane Olesdatter, der siden 2011 har været central i forhold til at holde visionen og især væsentlig for at udvikle Into Action
  • FO-Aarhus ved Torben Drejer, der gav os nogle meget favorable vilkår at starte op på i 2016, og som har været helt afgørende for, at vi kunne stiftes som forening i 2019.