Sekretariat

Vi er et primært frivilligt sekretariat. Nogen af os arbejder mange timer, andre mindre. Vi er en pærevælling af nationaliteter: kenyansk, tyrkisk, dansk, afghansk mm. Vi er derfor et godt miks af både etniske danskere og folk med anden etnisk baggrund. Det giver en god dynamik, hvor vi kan lære af hinanden og skabe møder på tværs gennem dialog og fællesskab.

Karen Nørskov, Leder af Dialog på Tværs

 


Karen er stifter og leder af Dialog på Tværs. Hun har mange udviklingsopgaver og står for fundraising og metodeudvikling omkring dialogisk integration samt er spiller i Into Action.

Hvorfor er du med i Dialog på Tværs? 
”Jeg har ofte erfaret den positive forskel, det skaber, når dialogen lykkes på tværs af kulturforskelle, fordomme og fastlåste “indvandrer”- og “dansker-kasser”, som vi ofte havner i. Det frigør ressourcer hos os, uanset hvilken baggrund vi har. Det interessante ved at være blevet et multietnisk samfund kommer frem. Som nation og verden bevæger vi os ind i en ny tid.”

Ane Olesdatter, Projektleder af Into Action

 


Ane er projektleder og spiller i forumteatergruppen Into Action. Hun er også facilitator af dialogcafeer og bestyrelsesmedlem. Derudover er hun med i planlægningen og udvikling af debatarrangementet TalkTime. Ane er uddannet socialpædagog.

Hvorfor er du med i Dialog på Tværs? 
”Jeg er med i Dialog på Tværd, fordi jeg ikke kan lade være. Det er i høj grad blevet en hjertesag for mig at være med til at skabe de her møder mellem mennesker. Og ikke mindst at se, hvordan det er med til at bryde de opsplitninger og misforståelser, der kan være mellem os.”

 

 

 

Sebastian Bach Andersen, IT-support og hjemmeside

Sebastian hjælper med alt IT i Dialog på Tværs. Han står også for at vedligeholde vores hjemmeside.

 Akram Shaikar, Fotograf

 

Line Grud Kjærgaard, Facilitator af Dialogcafeer

 


Line er blandt andet facilitator af Dialogcaféer. Hun arbejder til dagligt som pædagog.

 

Julie Hægstad Hansen, Kommunikation

 


Julie har en kandidat i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet og arbejder nu som tekstforfatter for et marketingsbureau. Hendes roller i Dialog på Tværs er også at skrive tekster, lave flyers og hjælpe med hjemmesiden.

Hvorfor er du med i Dialog på Tværs?  
”Jeg er med i Dialog på Tværs, fordi jeg føler, at fremmedgørelse og fordomme er noget man er nødt til at have en dialog om – ikke nødvendigvis for at fjerne dem helt, men for at sætte fokus på dem, så vi selv kan blive opmærksomme på dem.”

 

August Alegria, Kommunikation

 

 

Matleena Kosonen, Koordinator af Dialogcaféer

 


Matleena er med til at koordinere Dialogcafeerne og er uddannet lærer og studievejleder. Lige nu arbejder hun som freelancer med forskellige projekter, vikararbejde osv.

Hvorfor er du med i Dialog på Tværs?  
”Jeg synes, at racisme er et stort problem i samfundet. Det kan vi se i fortællingerne i medierne, hvordan mennesker møder hinanden og hvor ulige samfundets regler og strukturer er ift. hvor man kommer fra eller ser ud. Dialog på Tværs’ mål er at skabe forståelse og dialog mellem alle, og jeg tror på, at målet og metoderne er noget, Danmark har brug for.”

Sulekha Ibrahim, kommunikation

 


Sulekha er lidt af en blæksprutte, som hjælper med forskellige projekter i organisationen. Hun er frivillig, og sidder primært som bestyrelsesmedlem. Sulekha er uddannet inden for kommunikation, og har især en interesse for sociale medier. 

Hvorfor er du med i Dialog på Tværs? 

”Jeg synes, at Dialog på Tværs er både et spændende og nødvendigt initiativ, som kan bringe os alle sammen tættere på hinanden – på tværs af vores forskelle. At være en del af Dialog på Tværs har givet mig rigtig meget, såsom et nyt syn på den måde vi omgås hinanden og mødet mellem os. I min optik laver Dialog på Tværs et vigtigt og lærerigt stykke arbejde, som vi alle sammen kan drage nytte af og bruge i vores dagligdag.”   

 

Uma Manna, Regnskab & økonomi

 


Umas roller i Dialog på Tværs er primært administration, herunder regnskab/økonomi, email-kontakt, lagring af data, Frivilligbasen, medlemsservice og nyhedsbrev. Uma kom til Danmark for 11 måneder siden med sin mand for hans job og hun har en master i økonomi.

Hvorfor er du med i Dialog på Tværs? 
I am with Dialog på Tværs because it deals with different people with different cultural background. I love to work with NGOs taking up these issues in society. I myself is from a completely different land and would like to know more about others from this land and from other lands. It would help me to know about Danmark and other countries.”