Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Øvelser

Her kan du gratis downloade nogle øvelser, som kan styrke evnen til at have dialog på tværs af etnicitet og kulturforskelle, på tværs af fordomme, på tværs af om man har majoritetsbaggrund eller minoritetsbaggrund, og i det hele taget på tværs af de opdelinger, der er i en gruppe.

De to første øvelser er gruppeøvelser, som kan bruges i klasser eller andre grupper. De egner sig nok bedst til multietniske grupper, men de kan også bruges til at mere etniske homogene grupper. Den sidste ”har jeg dialogen?” er spørgsmål, man kan stille sig selv eller en gruppe, for at undersøge om man har dialogen.

 

Forskelle og ligheder skal frem (Øvelse + vejledning)

 

 

Hvem ligner jeg – hvem er jeg forskellig fra?

 

Har jeg dialogen?

 

Copyright: Karen Nørskov