Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Dialogcafé

Dialogcaféer er en relativ nystartet aktivitet i Dialog på Tværs.

Formålet med dialogcaféer er, at vi bliver bedre til at have frie og ukomplicerede møder med hinanden på tværs af, om vi har den ene eller den anden religion eller slet ingen religion, på tværs af hudfarve, oprindelser osv. På en omsorgsfuld og positiv måde går vi ind i noget af alt det, der ”skurrer” mellem os. det tabubelagte, fordomme, kulturforskelle, misforståelser osv.