Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Dialogcaféer

Til dialogcaféerne taler vi åbent om alt det, der finder sted mellem ”dem og os”. Vi bruger os selv og hinanden til at blive klogere på, hvordan vi kan være påvirket af fordomme og kulturforskelle i forhold til at være sammen på tværs.

Det vigtige ved dialogcaféerne er, at der er en afslappet stemning, og at der skabes et forum, hvor vi trygt kan tale om hinandens og vores egne barrierer. Under dialogcaféerne spiser vi også sammen og får talt om lidt af hvert.

Du kan læse mere om dialogcaféerne og tilmelding på undersiden ”Dialogcaféer”.