Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Kvinder i Dialog

Foto: Akram Skaikar

KVINDER I DIALOG
“Kvinder i Dialog” er et helt nyt kursus, hvor mødre og deres voksne (sviger-,bonus-)døtre – uanset dansk eller anden etnisk baggrund – får mulighed for at dykke ned i deres egen kulturarv.

Vi vil i den forbindelse tale om emner som traditioner, barndom, religion/ikke-religion, mad mm., som har betydning for hvem vi er. Kvinderne vil i mødet med andre kvinder på kurset med anden oprindelse end deres egen, få blik for værdien i deres eget kulturelle ophav.

Vi vil i løbet af tre søndage udforske vores ligheder og forskelle på tværs af generation, kultur, etnicitet og religion, og opleve, at vores forskelle kan være en styrke i et kvindeligt fællesskab.

Samtalerne på tværs vil sættes i gang og vejledes af projektleder, Sidsel Bjerregaard og leder af Dialog på Tværs, Karen Nørskov.

Ud fra vores snakke for hver gang, vil vi udforme et lille billede hver, som til sidst samles til ét fælles “kunstværk”. Den kreative del af forløbet vil sættes i gang og vejledes af billedkunstner, Ginette Wien.

Vi vil afslutningsvis afholde en fernisering, hvor vi viser vores familier og venner det færdige “kunstværk”, der vil symbolisere værdien i vores forskellige baggrunde – både hver for sig, og i et samlet billede.

Vi håber I vil være med!

TID OG STED
Søndag den 24. oktober, 13.00-17.00
Søndag den 31. oktober, 13.00-17.00
Søndag den 7. november, 13.00-17.00
Kurset afholdes på Folkestedet

PRIS
Deltagelse koster 50 kr. pr. person for hele forløbet

FERNISERING 
Onsdag den 17. november, 19.30-21.00

TILMELDING
Tilmelding via info@dialogpaatvaers.dk eller sidselbjerregaard@live.dk

SPØRGSMÅL
Ring eller skriv til Sidsel på 27 11 87 59