Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Emner under dialogcaféer

Vi udveksler omkring vores forskellige kulturer og oprindelser (dansk, bindestregs-dansk, anden etnisk). Som en del af det bevidstgør vi værdien af vores egen specifikke kulturbaggrund og oprindelse. Det giver styrke til os. Vi får bedre evne til at rumme, at andre er anderledes end os selv.

 

  • Hvad vil en dialog sige? Guidelines til at holde os på sporet af dialogen. Hvordan kan vi registrere, at vi har en dialog? Eller ikke har den?
  • Vi lærer om hinandens forskellige religion/åndelige praksisser/ingen religion, oprindelser og traditioner – i et lige møde.
  • Hvad betyder det for os på et personligt plan, at der er negativ diskurs omkring indvandring? Hvordan kan vi bevidstgøre det i vores dagligdag, i vores talemåder, i skoler, på uddannelser osv.? Hvordan fjerner vi det?
  • Vi sætter ord og bevidsthed på dybereliggende usynlige værdier, som ligger dybt lagret i os – nærmest i vores DNA. Hvordan trigger det os, når nogen udfordrer os på disse værdier? Hvad stiller vi op, når vi skal forstå hinanden på tværs af disse?
  • Vigtigheden af så vidt muligt at skelne mellem personlige forhold, kulturelle aspekter og magt-forskelle? Hvordan viser magt-aspektet sig i vores relation til hinanden? Hvordan kommer vi fri af magt-forskelle?
  • Hvad er det? Hvordan viser de sig? Hvad stiller vi op med dem? Hvordan kan vi bevidstgøre dem? Faren ved den ensidige fortælling.
  • Børnene! Hvordan påvirkes de af at indvandring altid bliver til et problem her i DK? Hvordan kan vi bedst støtte børnene til at være sig selv – uanset at deres verden omkring dem er præget af ”dem og os”? Hvad er svært for børn, der vokser op med en oplevelse af at deres liv i skolen og liv i hjemmet er meget forskellig fra hinanden? Hvordan kan vi bedst støttes til at møde hinanden fri og åbne?


Form og metoder er mangfoldige. Det kan være interaktive øvelser, samtaleskabeloner, forumteater, oplæg med teori, gruppediskussioner, værdi-målinger, ene-refleksion, spejl-øvelser m.m.

Men vi holder som regel en personlig tilgang, hvor vi bruger os selv (uden at være private).