Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Årets GENERALFORSAMLING i Dialog på Tværs


VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING
Ifølge vores vedtægter, så lyder dagsordenen sådan her: 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget for det kommende år, herunder bestemmelse af kontingentet.
  4. Valg. Der skal vælges en yderligere til bestyrelsen samt to suppleanter.
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være modtaget senest 14 dage før generalforsamlingen og skal være medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Frist for dette er derfor d. 10.4. og det skal sendes til formanden, Henrik Lindberg Hansen på mail lindberghansen@gmail.com
  6. Eventuelt.


Det lyder jo ret formelt (og kedeligt), men vi tager det ud af det formelle – og glæder os bare til at snakke og fortælle om Dialog på Tværs i året, der er gået siden sidst, samt at bringe et par vigtige spørgsmål ud til jer alle – for at få jeres input på, hvordan vi kommer godt videre ind i 2024.

Som altid så serverer vi mad til sidst – samt sang og musik.

Glæder os til at se jer,
Dialoghilsner fra Karen, Lene, Ane, Henrik, Ouafa og Fatima (bestyrelse og leder)


DATO OG TIDSPUNKT
Mandag d. 24 april
Kl. 17-20 (senest)

STED
Vi forventer at det bliver på Folkestedet. Mere følger herom senere.

TILMELDING
Skriv til Karen på iamkarennoerskov@gmail.com

Tilmeldingsfrist d. 23.4.2023