Denne hjemmeside vedligeholdes kun i begrænset omfang, da vi er i gang med at lave en ny hjemmeside.

TINGMØDE 6: Er bederum/stillerum en god ide på uddannelsesstederne?


TINGMØDE 6: Er stillerum/bederum på uddannelsesstederne en god idé?
Dette TINGMØDE handler om den årelange debat, der har været om “stillerum” eller “bederum” på gymnasierne og uddannelsesinstitutioner. De findes på store hospitaler, på visse universiteter og i lufthavne. Men ikke på gymnasier og ungdomsuddannelser. Er det faktisk en god ide? Det er aftenens emne. 

Mange muslimske studerende vil gerne have et rum til bøn, men også kristne og andre studerende har efterspurgt stillerum. Gymnasierne afviser ofte anmodningen om “stillerum” med begrundelsen, at gymnasiet er et neutralt og sekulært sted, når det kommer til religion. Derfor skal der ikke være religiøs forkyndelse.

Vi undersøger blandt andet: 
Er vi for religions-forskrækket i DK? Hvorfor bliver mange danskere trigget af offentlig bøn?
Hvad betyder det at kunne bede som muslim og kristen i løbet af dagen?
Hvad vil det sige, at uddannelsessteder er sekulære og neutrale institutioner, når det kommer til religion? 
Er manglende “stillerum” udtryk for at der mangler tolerance af forskellige religioner? 
Vil det være en god ide, at der er stillerum på de multietniske gymnasier, hvor alle åndelige indadsøgende grupper kan mødes omkring et fælles sted med plads til stilhed og fordybelse?

Vi forsøger at gå ind i emnet fri af de politiske agendaer – og i stedet ud fra en dialogisk vinkel, hvor forskellige holdninger mødes.

Til arrangementet inviterer vi særlige gæster til at give deres vinkel og perspektiv på stillerums-debattens forskellige spørgsmål.
Vi annoncerer løbende de aktører, der vil medvirke.

Som deltager i TINGET vil du kunne opleve spændende inputs fra debattens aktører selv, – i en positiv tone som den offentlige debat kan have svært ved. Du kan byde ind med hvad du selv mener og tænker, og sammen med andre forsøge at finde frem til et forslag til, hvordan “stillerums”-debatten kan bevæge sig konstruktivt videre. 

Vi vil samle op og dele jeres vigtige pointer på vores platforme og sociale medier. 

BLIV AKTØR PÅ AFTENEN
Hvis du gerne vil dele noget, som oplæg til debat, kan du medvirke som aktør. Som aktør kan du dele f.eks. en historie, en oplæsning, et argument eller lignende, som giver inspiration til samtalen. Vil du være aktør på aftenen, så skriv til: info@dialogpaatvaers.dk

HVAD ER TINGET?
TINGET er et online dialogforum, hvor vi sammen på tværs af kulturelle, etniske og religiøse forskelle stiller os selv en masse svære spørgsmål. På Tingmøder drøftes der aktuelle problematikker, der vedrører os alle. Her mødes forskellige mennesker for sammen at finde noget fælles og løsninger på vanskelige dilemmaer. TINGET er et sikkert forum, hvor ømtålelige spørgsmål bliver mødt med forstående svar.

Du er altid velkommen til at skrive til os på info@dialogpaatvaers.dk eller ringe til Jonas 42381248 eller Karen 60662855, hvis du har nogle spørgsmål til begivenheden.


DATO OG TIDSPUNKT
22. november
18.45 – 21.00

STED
Mødet er online på Zoom. Vi sender dig et link i god tid.

TILMELDING
Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til info@dialogpaatvaers.dk, så vi kan sende dig et Zoom-link til arrangementet. 

Arrangementet er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd og det er derfor gratis at deltage. 

Linket åbner kl. 18.45, så log ind i god tid. Arrangementet begynder kl. 19.00. 

TINGET
Læs mere om TINGET her